limprofi@hotmail.com Tel: 052 369-011

REFERENCE

Dio naše referenc liste:

 • Arcelor Mittal Prijedor
 • Elektrokrajina a.d. poslovnica Prijedor
 • Prijedorputevi a.d. Prijedor
 • Komunalne usluge a.d. Novi Grad
 • Veleprehrana a.d. Banja Luka
 • RŽR Ljubija
 • JU Nacionalni park Kozara Prijedor
 • Niskogradnja Marjanović Prijedor
 • Opština Glamoč Glamoč
 • JZU Bolnica Prijedor – Gerijatrijski centar Prijedor
 • ERG Ingenering Sanski Most
 • Restoran i motel Le Pont Prijedor
 • Unijat-M Prijedor
 • Super market Nikić-J d.o.o. Prijedor
 • Poslovna zgrada Nikić-J d.o.o. Prijedor
 • Fabrika obuće Nova Ivančica d.o.o. Prijedor
 • Tvek d.o.o. Prijedor
 • Divel Sanski Most
 • Beton-Gal d.o.o. Sanski Most/Prijedor
 • Pogon za preradu drveta Grossist d.o.o. Prijedor
 • CAT d.o.o. pogon za preradu peleta Sanski Most
 • Unaplod d.o.o. Kozarska Dubica
 • Dabić Company – tehnički pregled Prijedor
 • Dabić Company – Motel Atlantis Prijedor
 • Brant d.o.o. Kozarska Dubica
 • Moding Junior d.o.o. Prijedor
 • Installo komerc d.o.o. Prijedor
 • Total plus marketi Prijedor
 • Api-Med SZR Sanski Most
 • ZR Autoklima Miljatović Prijedor
 • Pilana Bosna d.o.o. Bosanska Kostajnica
 • BOSS Prevoz d.o.o. Prijedor
 • Jović TR marketi Prijedor
 • Farma Marković Glamoč
 • Unigranit Oljača ZR Prijedor
 • Braća Stjepanović d.o.o. Novi Grad
 • Seja d.o.o. Sanski Most
 • Agent Enex d.o.o. Prijedor
 • Farma Škundrić Prijedor
 • Delta-MD Banja Luka – pogon Šipovo
 • Đurđević d.o.o. Kozarska Dubica
 • Keso promet Zvornik
 • Tehna Turs d.o.o. Kozarska Dubica
 • TGP Gradnja d.o.o. Rafinerija Brod
 • Poljoprivredni proizvođač Drljača Dragan, Krupa na Uni
 • Poljoprivredni proizvođač Savić Vinka Banja Luka
 • Inter ext d.o.o. Banovići
 • Tavija promet d.o.o. Bosanska Kostajnica
 • Poljoprivredni proizvođač Milošević Radenko Banja Luka
 • Ševa Petrol d.o.o. Banja Luka
 • kao i veliki broj privatnih kuća, vikendica …