limprofi@hotmail.com Tel: 052 369-011

Pavatex Isolair Ploče

  ISOLAIR (20 mm)

Opis proizvoda

PAVATEX Isolair ploče se prema evropskom standardu za podložne ploče EN 14964 mogu tri mjeseca izlagati prirodnim vremenskim uvjetima, tj. imaju svojstvo vodonepropusnosti. ISOLAIR podložne ploče su istovremeno i izolacione ploče i stoga se prilikom izračunavanja prolaska toplote smiju uključiti u proračun. Ako ćete ih koristiti kao podložne ploče obratite pažnju na područja primjene specifična za svaku zemlju u skladu sa propisima i normama u tehničkoj dokumentaciji. ISOLAIR podložne ploče se mogu koristiti kao difuziono otvoreni sloj koji odvodi vodu na vanjskim zidovima kuća od drveta sa ventilirajučim fasadama.Skladištenje

Orginalne palete možete lageroavati na otvorenom, a korištene palete skladištiti na suhom mjestu i zaštićenom od mogućih oštećenja. Prerađivati isključivo u suhom stanju. Slagati maksimalno 4 palete jednu na drugu.

PAVATEX-Sistemski dodaci

Za prvi premaz prilikom obljepljivanja: PAVABASE ili PAVAPRIM

Na vlažnoj podlozi: PAVACOLL 310/600

Ljepljive izolir trake za priključke: PAVATAPE 75/150 i PAVATAPE FLEX

Za lijepljenje uglova: PAVACOLL 310/600

Detaljne mogućnosti primjene i smjernice za preradu možete naći u brošuri.

 

  ISOLAIR (35, 52 i 60 mm)

Opis proizvoda

PAVATEX Isolair ploče se prema evropskom standardu za podložne ploče EN 14964 mogu tri mjeseca izlagati prirodnim vremenskim uvjetima, tj. imaju svojstvo vodonepropusnosti. ISOLAIR podložne ploče su istovremeno i izolacione ploče i stoga se prilikom izračunavanja prolaska toplote smiju uključiti u proračun. Ako ćete ih koristiti kao podložne ploče obratite pažnju na područja primjene specifična za svaku zemlju u skladu sa propisima i normama u tehničkoj dokumentaciji. ISOLAIR-podložne ploče se mogu koristiti kao difuziono otvoreni sloj koji odvodi vodu na vanjskim zidovima kuća od drveta sa ventilirajućim fasadama.

Skladištenje

Orginalne palete možete lagerovati na otvorenom, a korištene palete skladištiti na suhom mjestu i zaštićenom od mogućih oštećenja. Prerađivati isključivo u suhom stanju. Slagati maksimalno 4 palete jednu na drugu.

PAVATEX-Sistemski dodaci

Za prvi premaz prilikom obljepljivanja: PAVABASE ili PAVAPRIM

Na vlažnoj podlozi: PAVACOLL 310/600

Ljepljive izolir trake za priključke: PAVATAPE 75/150 i PAVATAPE FLEX

Za lijepljenje uglova: PAVACOLL 310/600

Detaljne mogućnosti primjene i smjernice za preradu možete naći u brošuri.